Eyes on surveillance – Kokemuksia, kirjoituksia ja taidetta oli nelivuotinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jossa tutkittiin minkälaisia kokemuksia ja reaktioita arkipäiväisen valvonnan ja tiedonkeruun kohteena oleminen herättää ihmisissä. Hanke toteutettiin Turun yliopiston Maantieteen ja Geologian laitoksella vuosina 2019-2023. Hanketta johti professori Hille Koskela.

Hankkeessa huomioitiin erityisesti nuorten kokemukset valvonnasta verkko- ja mobiiliympäristöissä. Selvitimme, kuinka nuoret ymmärtävät yksityisyyttä ja valvontaa verkko- ja mobiiliympäristöissä: mitä nuoret pitävät yksityisenä tietona ja mitä julkisena, ja miten he hallinnoivat omaa näkyvyyttään käyttäessään verkkoa puhelimillaan. Haastattelujen avulla analysoimme, minkälaisen arkielämään, sosiaalisiin suhteisiin ja identiteettiin liittyvät asiat ovat nuorille salaisia ja mitkä eivät. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin valvontakriittistä taidetta ja selvitettiin, mitä valvontayhteiskunnan puolia taiteen avulla kritisoidaan ja miten kritiikki tuodaan esille.

Hankkeen tuloksina julkaistut artikkelit ja muut kirjoitukset löytyvät täältä (sivua täydennetään vielä). Hankkeen yhtenä tavoitteena oli myös osallistua aktiivisesti valvonnasta käytävään julkiseen keskusteluun. Hankkeen medianäkyvyyttä on listattu täällä.