Eyes on surveillance – Kokemuksia, kirjoituksia ja taidetta on nelivuotinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jossa tutkitaan minkälaisia kokemuksia ja reaktioita arkipäiväisen valvonnan ja tiedonkeruun kohteena oleminen herättää ihmisissä. Hanke toteutetaan Turun yliopiston Maantieteen ja Geologian laitoksella vuosina 2019-2023. Hanketta johtaa professori Hille Koskela.

Hankkeessa huomioidaan erityisesti nuorten kokemukset valvonnasta verkko- ja mobiiliympäristöissä. Selvitämme, kuinka nuoret ymmärtävät yksityisyyttä ja valvontaa verkko- ja mobiiliympäristöissä: mitä nuoret pitävät yksityisenä tietona ja mitä julkisena, ja miten he hallinnoivat omaa näkyvyyttään verkossa? Mitkä osat arkielämää, suhteita ja identiteettiä ovat nuorille salaisia ja mitkä eivät? Minkälaisia eroja nuorten välillä on esimerkiksi iän, sukupuolen tai asuinpaikan välillä? Lisäksi hankkeessa tarkastellaan valvontakriittistä taidetta: mitä valvontayhteiskunnan puolia voidaan kritisoida taiteen avulla ja miten kritiikki tuodaan esille? Mitä haasteita taiteen käyttämisessä valvontakritiikin välineenä on? Minkälaisia puolia valvontakokemuksesta taideteokset käsittelevät, joita aiempi tutkimus ei ole huomioinut?

Hankkeen tavoitteena on löytää, tunnistaa ja analysoida valvontakokemuksen yleisiä piirteitä ja pohtia miten tuota kokemusta voisi analysoida muuten kuin yksityisyyden menettämisen kautta. Käytännön tasolla hankkeen tavoitteena on osallistua julkiseen keskusteluun valvontaan liittyvistä aiheista.